Lansarea procedurii de achiziţie publică a unui sistem informatic integrat

0
33

Sistemul informatic vizat va fi instalat în două centre de date: un centru de date principal şi un centru de date secundar.
Noul sistem informatic este un sistem complex, iar implementarea acestuia va conduce la:
– reducerea timpului de efectuare a publicităţii legale;
– desfăşurarea activităţii în mod unitar la nivelul ONRC şi a celor 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale;
– îmbunătăţirea continuă a calităţii, securităţii şi a disponibilităţii serviciilor furnizate;
– creşterea credibilităţii şi transparenţei instituţiei;
– alinierea la standardele europene în domeniu;
– deschiderea de noi orizonturi privind modalităţile de furnizare a serviciilor publice şi optimizarea proceselor decizionale şi a fluxurilor de lucru.
Prin această componentă a proiectului vor fi achiziţionate echipamente eficiente energetic care vor contribui la atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Implementarea proiectului va conduce la reducerea poluării, dat fiind faptul că echipamentele achiziţionate vor respecta regulamentele naţionale şi europene de protecţie a mediului. Derularea tuturor procedurilor aferente proiectului se realizează cu respectarea principiilor egalității de gen, nediscriminării și cu asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități.
Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.
Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.
Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
– cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;
– gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
– implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.
Data de începere a proiectului: 06.06.2018
Perioada de implementare: 24 luni
Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33
Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro