Consolidarea sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală prin POCA 2014-2020

0
475

Astfel, societatea furnizoare de servicii IT a început proiectarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor sistemului informatic ce se va implementa în cadrul ONRC pentru îmbunătăţirea capacităţii de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajaţi şi de asigurare a securităţii şi monitorizării sistemului informatic integrat ce susţine procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea ONRC.
Cursurile de formare profesională privind dispoziţiile Codului de procedură penală, planificate în această perioadă, au fost suspendate, urmând a fi reluate.
La nivelul ONRC sunt respectate principiile orizontale care sunt aplicate în toate etapele implementării proiectului. Acțiunile aferente “Implementării unui Sistem Informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a securității și monitorizării sistemului informatic integrat ce susține procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului” sunt întreprinse cu respectarea principiilor egalității de gen, nediscriminării și cu asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități. Prin consolidarea sistemului de publicitate legală privind buletinul electronic al registrului comerțului și a sistemului registrului comerțului se garantează respectarea principiilor dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre). Implementarea sistemului informatic va reduce substanţial consumul de hârtie şi va conduce la simplificarea formalităţilor aferente procesului de înregistrare în registrul comerţului.

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.
Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.
Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
– cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice
– gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie
– implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018
Perioada de implementare: 36 luni
Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33
Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro