Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” – MAU INTERNATIONAL LOGISTIC SRL

0
424

MAU INTERNATIONAL LOGISTIC SRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru
capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de
activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 11714 înscris în cadrul Măsurii
”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/A.I.M.M.A.I.P.E. Brașov, M2-11714 / 2021-08-16 pana la data de 2021-12-08.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii MAU INTERNATIONAL LOGISTIC SRL.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
– menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.
– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 834813.75 lei din care:
725925.00 lei grant acordat
108888.75 lei cofinantare

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact

Persoană de contact: PETRIC LAVINIA GEORGIANA

Telefon: 0728326182
MAU INTERNATIONAL LOGISTIC SRL