Anul acesta ajutorul de inmormantare se mareste cu 1000 RON

0
399

Ajutorul de deces este un ajutor financiar acordat in cazul decesului unei persoane asigurate, a unui membru de familie sau al unui pensionar. In situatia in care va confruntati cu un deces, puteti apela la o firma de servicii funerare, care se poate ocupa de buna organizare a unei inmormantari, inclusiv de obtinerea ajutorului de deces, care este foarte important intr-un aastfel de caz.
Anumite persoane au dreptul la un ajutor de deces din care sa acopere macar o parte dintre cheltuielile pricinuite de inmormantare, ajutor care va majora la inceputul anului acesta cu 1000 lei.
In conditiile Legii nr. 416/2001, familiile unei persoane decedate au dreptul sa primeasca un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala. Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre aceste nivele si venitul net lunar al familiei. Ca fapt concret, acest ajutor reprezinta o suplimentare a venitului net al solicitantului.
Cererea  pentru acordarea ajutorului social alaturi de declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul, conform legii.
Venitul net lunar se calculeaza ca suma tuturor veniturilor pe care familia respectiva sau persoana le-a obtinut inainte cu o luna de depunerea cererii, inclusiv: asigurari de somaj, indemnizatii, asigurari sociale de stat, alocatii, obligatii de intretinere / alte creante legale.
Plata in ceea ce priveste ajutorul de deces se va face de casa teritoriala de pensii, indiferent daca persoana decedata era angajata sau era la pensie. Pentru a beneficia de acest ajutor puteti apela si al o firma de pompe funebre Bucuresti, pentru a va ajuta cu toate documentele necesare in acest scop. 

Cuantumul ajutorului de deces este o suma stabilita anual, obligatoriu mai mare decat valoarea castigului salarial mediu brut. Acesta se achita in termen de 24 de ore de la solicitare prin depunerea urmatoarelor documente: 
 cerere-tip pentru solicitarea drepturilor de asigurari sociale; 
 certificat de deces – original si copie; 
 act de identitate al solicitantului; 
 acte stare civila ale solicitantului, din care sa reiese gradul de rudenie cu decedatul sau calitatea de mostenitor, tutore, curator; 
 acte din care sa rezulte cheltuieli ocazionate de deces suportate; 
 certificat de handicap sau actul medical din care reiese si data ivirii acesteia.

Cererea se depune, dupa caz, la casa teritoriala de pensii, la angajator sau la institutia care gestioneaza acordarea ajutorului de somaj.

In ceea ce priveste cuantumul ajutorului de deces, acesta va fi acelasi ca si anul trecut, pentru moment, pana la intrarea in vigoare a actului normativ care stabileste bugetul asigurarilor sociale din acest an, cand cresterea ajutorului de deces se va majora cu 1000 lei. Raportat la Legea nr. 3/2018 privind bugetul asigurarilor sociale de stat,  in 2018, sumele acordate au fost:
• in cazul decesului asiguratului sau pensionarului – 4.162 lei;
• in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului – 2.081 lei.

Referitor la cuantumul ajutorului de deces acesta nu este influentat de stagiul de cotizare, realizarea stagiului de cotizare nefiind o preconditie.