Replică la articolul „Cum acordă C.A.R. credite cu dobânzi cămătărești și penalități de 12% din suma împrumutată pentru fiecare zi de întârziere”

0
286

 
          Un articol calomniator, în principal, prin titlul său dezvăluie doar lipsă de profesionalism a autorului său și a ziarului care l-a publicat.
          Ce înseamnă profesionalism în domeniul media? Să fiți documentat atunci când atacați „în bloc” niște entități onorabile și cu tradiție în România – casele de ajutor reciproc.
          Nu este cazul să vă amintim ceea ce scrie în orice manual de ziaristică o știre credibilă trebuie verificată din cel puțin trei surse. Dumneavoastră ați avut curiozitatea să verificați cum funcționează casele de ajutor reciproc? Cunoașteți că ele reunesc peste 3 milioane de membri, salariați, persoane care obțin venituri de natură salarială sau pensionari? Ar crește an de an numărul acestora dacă ei ar fi „jefuiți” în stil cămătăresc așa cum susțineți? Cunoașteți că Procesele-verbale de control ale reprezentanților Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor au fost contestate iar contestațiile se află pe rolul instanțelor judecătorești?
          O casă de ajutor reciproc este o asociație a membrilor constituită numai pentru întrajutorarea propriilor membri. Membrii însuși economisesc bani la fondurile sociale proprii și din fondurile acumulate se acordă împrumuturi acelorași membri. Nivelul dobânzilor cu care se acordă împrumuturile membrilor sunt stabilite de către aceștia în adunările generale (conferințele) anuale.
          Pentru informarea corectă a cititorilor menționăm destinația sumelor rezultate în principal din dobânzile aplicate asupra împrumuturilor acordate membrilor C.A.R. astfel: acoperirea cheltuielilor statutare de organizare și funcționare (limitate la maxim 65% din veniturile realizate), crearea unor fonduri de rezervă și de risc care constituie capitalul propriu al casei de ajutor reciproc, necesare pentru siguranța fondurilor sociale ale membrilor și stabilitatea financiară a casei de ajutor reciproc.
          Rezerva statutară și rezerva de risc constituite trebuie menținute de casa de ajutor reciproc în valoare de cel puțin 10% din activele totale. Sumele rămase în fiecare an la încheierea exercițiului financiar se constituie în excedent și se repartizează membrilor casei de ajutor reciproc proporțional cu fondul social acumulat.
          Sumele rezultate întregesc fondurile sociale ale membrilor la sfârșitul fiecărui an. Fiecare casă de ajutor reciproc își stabilește strategia de funcționare astfel încât fondurile sociale ale membrilor să nu se devalorizeze ca efect al inflației și din acest motiv bonificarea din excedentul realizat la sfârșitul exercițiului financiar are în vedere nivelul inflației.
          Tot pentru informarea corectă a cititorilor menționăm că entitățile C.A.R. pe care le reprezentăm nu practică dobânzi penalizatoare, singurele sume pe care membrii le plătesc pentru împrumuturile contractate sunt cele rezultate din dobânzile nominale aplicate în cuantumuri stabilite de adunările generale (conferințele) membrilor. În condițiile în care casele de ajutor reciproc nu practică alte dobânzi cum puteți să aduceți o asemenea atingere gravă imaginii caselor de ajutor reciproc, susținând în titlu, că acestea aplică penalități de 12% din suma împrumutată pentru fiecare zi de întârziere?
          Legat de îndeplinirea sau neîndeplinirea obligației de informare a membrilor prin informația standard prevăzută în Anexa 3 la O.U.G. nr.50/2010 „…pentru a se oferi posibilitatea consumatorului de a compara și alte oferte pentru a lua o decizie informată…” dumneavoastră și cei pe care îi citați nu țineți cont de specificul C.A.R. în sensul că toate costurile care se aplică asupra împrumuturilor sunt numai cele aprobate de către aceiași membri în adunările generale.
          Conținutul informației standard la nivel European utilizată de casele de ajutor reciproc este conform cu informația standard prevăzută în Anexa 3 la O.U.G. nr.50/2010.
          Legat de îndeplinirea obligației de informare a membrilor, precizăm că este o preocupare permanentă a caselor de ajutor reciproc, preocupare ce decurge din necesitatea unei relații apropiate cu membrii, casele de ajutor reciproc fiind proprietatea acestora.
          Interesul caselor de ajutor reciproc este acela de a sprijini membri și nu de ai împovăra așa cum rezultă din articolul dumneavoastră.
          Considerăm că articolul de presă în discuție atentează grav la imaginea caselor de ajutor reciproc, le discreditează în mod nejustificat, în mod abuziv, fără o verificare minima a informațiilor preluate.
          În virtutea corectei informări a cititorilor dumneavoastră, vă rugăm să transmiteți acest drept la replică în termenul și în condițiile prevăzute de normele în vigoare cu publicarea acestuia în ziarul dumneavoastră.