Renovarea energetică moderată a blocurilorde locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București – Runda II –  Lot 2, prin ”PNRR: Fondul pentru România modernă și reformată”

0
90

Comunicat de presă

                                                                                                                                                  București, 30 mai 2024

Sectorul 6 al Municipiului București implementează proiectul cu titlul „Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București – Runda II –  Lot 2”, finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/A3.1/1, Runda 2, componenta 5 — Valul renovării, Operațiunea — Renovare energetică moderată a clădirilor rezindențiale multifamiliale.

Contractul de finanțare a fost încheiat la data de 13.02.2023 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, și Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2.1a/1 îl reprezintă tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiectivul specific ale proiectului constă în renovarea energetică moderată realizată în cadrul proiectului „Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București – Runda II –  Lot 2”.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Componenta 1: Bloc TD46, Drumul Taberei nr. 63

Componenta 2: BlocA53, Aleea Valea Viilor Nr. 2 

Valoarea totală a proiectului este de 10.824.823,05 lei cu TVA

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 10.824.823,05 lei cu TVA.

Data începerii și finalizării proiectului: 13.03.2023 – 12.03.2024

Codul proiectului: C5-A3.1-2165.

Date de contact: Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                          https://www.facebook.com/PNRROficial/