Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București – runda II – lot 1, prin ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

0
80

Comunicat de presă

                                                                                                          Bucuresti, 30 mai 2024

Sectorul 6 al Municipiului București implementează proiectul cu titlul ”Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe din sectorul 6 al Municipiului București – Runda II – Lot 1”, finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/A3.1/1, — Valul renovării, Operațiunea — Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Contractul de finanțare a fost încheiat la data de 07.02.2023 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, și Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/A3.1/1 îl reprezintă tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea gradului de eficiență energetică a blocului nr. 34 din Bd. Timișoara nr. 43, prin efectuarea unor lucrări de renovare moderată din punct de vedere energetic

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Componenta: Bl. 34 din Bd. Timișoara nr. 43, Sector 6, București

Valoarea totală a proiectului este de 9.286.872,04 lei cu TVA.

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 9.286.872,04 lei cu TVA.

Data începerii și finalizării proiectului: 07.02.2023 – 06.02.2025

Codul proiectului: C5-A3.1-2172

Date de contact: Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                          https://www.facebook.com/PNRROficial/