Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, prin ”PNRR: Fondul pentru România modernă și reformată”                                                                          

0
102

Comunicat de presă

                                                                                                                                                  București, 30 mai 2024

Sectorul 6 al Municipiului București implementează proiectul cu titlul „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București”, finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, Runda 1, componenta 5 — Valul renovării, Operațiunea — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Contractul de finanțare a fost încheiat la data de 12.12.2022 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, și Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A3.1/1 îl reprezintă tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiectivul specific al proiectului constă în renovarea energetică moderată realizată în cadrul proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București”.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Componentele sunt: Bl. D21 din str. Valea Ialomiței nr. 5; bl. F3 din str. Preciziei nr. 16; bl D22 din str. Valea Ialomiței nr. 3; bl. TD22 din str. Topolovăț nr. 12, bl. 21P din bd. Iuliu Maniu nr. 17; bl. D41 din Aleea Crăiești nr. 6; bl. Bloc D32 din Str. Valea Oltului nr. 26.

Valoarea totală a proiectului este de 56.916.594,89 lei cu TVA.

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 56.916.594,89 lei cu TVA.

Data începerii și finalizării proiectului: 12.12.2023 – 11.12.2025

Codul proiectului: C5-A3.1-283

Date de contact: Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                          https://www.facebook.com/PNRROficial/