ONRC a demarat cursurile de formare profesională privind Codul de procedură civilă

0
283

În această etapă se va realiza formarea profesională și evaluarea privind interpretarea şi aplicarea Codului de procedură civilă a 200 de salariați din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.
Tematica cursurilor vizează aspecte din Codul de procedură civilă cu incidență în activitatea registrului comerțului și se referă atât la competențele instanțelor judecătorești, cât și la dispozițiile generale de procedură, incluzând, printre altele:
– sistemul, fazele și etapele procesului civil;
– izvoarele dreptului procesual civil;
– legile de procedură civilă;
– conflictele de legi procesuale;
– ansamblul normelor  juridice  care  reglementează  modul  de  judecată  de  către  instanțele  judecătorești  a pricinilor  privitoare  la  drepturi  civile  ori  la  interese  legitime  care  se  pot  realiza  numai  pe  calea justiției;
– modul  de  executare  silită  a  hotărârilor  judecătorești  sau  a  altor  titluri executorii.
În cadrul fiecărei sesiuni de cursuri este inclusă o prezentare a temelor orizontale asumate de ONRC prin contractul de finanțare, privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. În cadrul fiecărei  sesiuni de curs se regăsește o prezentare cu tema „Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului” care are ca rol conștientizarea participanţilor față de importanţa acestor subiecte în derularea activității lor curente. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.
Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.
Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
– cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
– gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
– implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.
 Data de începere a proiectului: 06.06.2018
Perioada de implementare: 36 luni
Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33
Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro