ONRC a demarat cursul de formare profesională privind legislația aplicabilă în relația cu mass-media

0
725

Cursul are ca tematică: metode, tehnici și instrumente de comunicare în instituțiile publice și intrainstituțională; comunicare instituțională și medierea conflictelor; bariere în comunicarea instituțională și interinstituțională și strategii de depășire a acestora; instrumente moderne de comunicare publică – social media și beneficiile acesteia pentru instituțiile publice; dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare cu beneficiarii serviciilor oferite în scopul creșterii gradului de satisfacție al acestora; strategii de lucru cu publicul-țintă dificil; principii legale promovate la nivelul comunicării cu cetățenii; liberul acces la informațiile de interes public – responsabilități și limite în furnizarea informațiilor de interes public; transparenta decizionala.
În cadrul fiecărei sesiuni de cursuri este inclusă o prezentare a temelor orizontale asumate de ONRC prin contractul de finanțare, privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. În cadrul fiecărei  sesiuni de curs se regăsește o prezentare cu tema „Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului” care are ca rol conștientizarea participanţilor față de importanţa acestor subiecte în derularea activității lor curente. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.
Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.
Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
– cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
– gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
– implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.
 
Data de începere a proiectului: 06.06.2018
Perioada de implementare: 36 luni
Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33
Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro