Anunţ de începere proiect

0
550

Parohia Gherman, din satul Alunis, oraşul Magurele, jud. Ilfov, anunţă demararea proiectului cu titlul: Reparaţii exterioare, consolidare biserică, restaurare şi conservare picturi interioare ale bisericii „Sfânta Treime” – Gherman, cod SMIS 119713, cofinanţat din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
 
Obiectivul general al proiectului este impulsionarea dezvoltării locale prin restaurarea, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Biserica „Sfânta Treime” – Gherman, prin introducerea acestuia în circuitul turistic real şi virtual.
 
Valoarea totală a proiectului este 2,542,748.59 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 2,482,214.16 lei (1,985,771.33 lei din FEDR si 496,442.83 lei din bugetul national).
 
Proiectul este prevazut a se derula în perioada 12.09.2018 – 31.12.2019.
DATE DE CONTACT
Manager de proiect: Preot Paroh Stanescu Paul Gabriel
Tel: +40 757 119 177
E-mail: parohia.gherman2017@gmail.com