Abordarile educative în școli trebuie sa promoveze competența interculturală a tinerilor

0
207

Acesta este un rol extrem de important, iar profesorii trebuie să fie pregătiți în mod corespunzător pentru acest lucru. O astfel de pregătire ar trebui să implice atât formarea inițială, cât și formarea continuă, pentru a se asigura că nu numai competențele interculturale ale cadrelor didactice sunt suficient de dezvoltate pentru a le oferi elevilorexperiențe educaționale adecvate, dar și că aceștia sunt suficient de familiarizați și cu experiență în utilizarea diferitele metode care pot fi utilizate pentru a promova competențele interculturale ale elevilor.Această lucrare a analizat un număr mare de astfel de metode, împreună cu studiile care au fost efectuate pentru a evalua eficacitatea acestora.Studiile oferă o imagine optimistă asupra faptului că competențele interculturale ale tinerilor pot fi într-adevăr îmbunătățite prin utilizarea acestor diferite metode.Cu toate acestea, studiile de evaluare existente nu sunt adesea optime.
Multe studii folosesc eșantioane mici, utilizează metode calitative, dar nu efectuează verificări de fiabilitate asupra interpretării datelor, nu reușesc să implementeze grupuri de control, și adesea nu reușesc nici să raporteze vârstele precise ale elevilorcare au participat la studii. Există o nevoie urgentă de noi studii de evaluare, bazate pe metode de cercetare mai riguroase, pentru a evalua eficacitatea multor acțiuni identificate în această lucrare.În plus, sunt necesare studii suplimentare pentru a evalua eficacitatea acestor diferite acțiuni din diferite zone culturale.
Este posibil ca o anumită acțiune să promoveze dezvoltarea unei competențe interculturale într-un singur cadru(de exemplu, într-o școală eterogenă din punct de vedere etnic), dar nu într-o altă școală (de exemplu într-o școală etnică omogenă).
O altă complicație este, de asemenea, că este posibil ca acțiunile  specifice să fie eficiente numai în promovarea competenței interculturale a unor subgrupuri foarte specifice de tineri.
Experiențele interculturale ale copiilor și adolescenților pot fi specifice anumitor subgrupe definite în funcție de vârstă, sex, etnie, localitate și țară(de exemplu, specific femeilor mai tinere dintr-un mediu minoritar care trăiesc într-un oraș multicultural mare dintr-o anumită țară, sau specific bărbaților mai în vârstă din mediul majoritar național, care trăiesc într-o zonă rurală monoculturală a unei alte țări).Cu alte cuvinte, tinerii ocupă poziții culturale foarte specifice și pot fi necesare metode diferite pentru sporirea competențelor lor interculturale în funcție de poziționarea lor.
Atât profesorii cât și cercetătorii trebuie să fie conștienți de diversitatea internă care există în cadrul tuturor grupurilor culturale, să arate că este posibil să fie necesare acțiuni diferite pentru a promova competența interculturală în diferite subgrupe de tineri și pentru a evita tragerea unor concluzii generale care depășesc baza reală a dovezilor.

Pe scurt, există o agendă considerabilă de cercetare care trebuie urmărită în continuare în acest domeniu.În timp ce studiile existente au identificat o gamă largă de acțiuni care pot fi utilizate pentru a promova competența interculturală a tinerilor în școli, este nevoie de mai multe cercetări pentru a identifica circumstanțele precise în care acțiunile specifice sunt cele mai eficiente și subgrupurile de tineri care pot beneficia cel mai mult în urma fiecărei acțiuni.

Lucia Blendea-  Psihoterapeut, mrd. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională
Pentru telefon si e-mail click aici.