Modernizarea și reabilitarea termică a Grupului Școlar Industrial Petru Poni, prin ”PNRR: Fondul pentru România modernă și reformată”

0
84

Comunicat de presă

                                                                                                                                                  București, 30 mai 2024                                                                                                  

Sectorul 6 al Municipiului București implementează proiectul cu titlul „Modernizare și reabilitare termică a Grupului Școlar Industrial Petru Poni”, finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1a/1, Runda 2, componenta 5 — Valul renovării, Operațiunea — Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale.

Contractul de finanțare a fost încheiat la data de 24.01.2023 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, și Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2.1a/1 îl reprezintă tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea gradului de eficiență energetică a Grupului Școlar Industrial Petru Poni prin efectuarea unor lucrări de renovare moderată din punct de vedere energetic.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Componentele Grupului Școlar Industrial Petru Poni sunt: cămin, cantină și școală.

Adresa: Strada Preciziei nr. 18, Sector 6, București

Valoarea totală a proiectului este de 14.423.871,42 lei cu TVA.

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 14.423.871,42 lei cu TVA.

Data începerii și finalizării proiectului: 24.01.2023 – 23.01.2025

Codul proiectului: C5-B2.1.a- 1459.

Date de contact: Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                          https://www.facebook.com/PNRROficial/