Masuri pentru plata orelor suplimentare pentru politisti si mentinerea unui echilibru intre salazarizarea jandarmilor si cea a politistilor.

0
252

Redăm, în continuare, textul declarației de presă:

”În perioada următoare se va discuta în Parlament proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
În pregătirea acestui moment am avut mai multe discuții atât cu colegii din Guvern, cu doamna Prim-ministru, cât și cu Președintele Camerei Deputaților pentru a argumenta și găsi sprijin în susținerea parlamentară pentru o serie de amendamente care privesc salarizarea angajaților ministerului afacerilor interne.
Au fost mai multe serii de întâlniri și discuții aplicate inclusiv cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice pentru a ne asigura că orice măsură de natură financiară este susținută de către ministerul de resort.
Considerăm oportun ca intervențiile în zona salarizării MAI să vizeze introducerea posibilității plății orelor suplimentare, pe de o parte, dar și menținerea unui echilibru între salarizarea jandarmilor și cea a polițiștilor.
Față de celelalte ministere, particularitatea în cazul MAI este aceea a deficitului important de personal cu care ne confruntăm, deficit estimat în prezent la aproape 24.000 de angajați.
Acest deficit face ca personalul ministerului să fie supus unor eforturi prelungite pentru a răspunde misiunilor cu care acesta se confruntă. Și de multe ori, aceste misiuni au crescut semnificativ în ultimul an.
Dovadă stau evaluările pe care le-am finalizat de curând cu ocazia bilanțurilor armelor ministerului.
Așa cum cunoașteți, conform prevederilor OUG 90/2017 pentru modificarea și completarea Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, orele suplimentare prestate peste programul normal de lucru pot fi compensate numai cu timp liber corespunzător.
În cazul Ministerului Afacerilor Interne, de multe ori acest timp liber nu a putut fi acordat tocmai din cauza lipsei de personal.
De aceea, considerăm necesar introducerea posibilității plății acestor ore suplimentare, atunci când nu se acordă timp liber corespunzător din cauza dinamicii misiunilor și a deficitului de personal.
În acest context, Ministerul Afacerilor Interne consideră necesară introducerea posibilității plății orelor suplimentare pentru angajații care desfășoară activități deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut.
Conform discuțiilor purtate, inclusiv astăzi, s-a desprins concluzia că pentru munca suplimentară derulată în timpul săptămânii și care nu va putea fi compensată cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile după prestarea acesteia, să se asigure plata orelor suplimentare.
Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi dispusă de șeful ierarhic, în scris, fără a depăși 180 de ore anual.
În situații deosebite, acest plafon va putea fi depășit, dar nu mai mult de 360 de ore anual (conform limitei maxime stabilite de lege), în acest caz aprobarea fiind dată de ordonatorul de credite.
Conform discuțiilor purtate cu Ministerul Finanțelor Publice plata orelor suplimentare ar urma să se efectueze astfel încât să se încadreze într-o limită din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă.
Pentru a respecta aceste prevederi, structurile MAI își vor adapta programul de lucru, încurajând formule ale acestuia care să asigure munca în ture/schimburi, astfel încât să fie respectat timpul liber corespunzător necesar angajaților pentru refacerea capacității de muncă.
După cum cunoașteți există deja demersuri în acest sens în special în ceea ce privește programul de lucru din Poliția Română, în cazul pompierilor și jandarmilor acest program în ture/schimburi fiind deja implementat în mai multe departamente.
De asemenea, în perioada imediat următoare structurile MAI vor stabili care sunt acele tipuri de activități care necesită o prezență operativă pentru rezolvarea unor situații deosebite, astfel încât acestea să fie prevăzute în Ordinul de Ministru care va reglementa funcționarea acestui mecanism de plată a orelor suplimentare.
Îmi doresc ca la aceste decizii manageriale să își aducă aportul și reprezentanții angajaților – atât structurile profesionale, cât și cele sindicale.
Dacă acest amendament va fi aprobat în Parlament ar trebui ca acest mecanism să funcționeze începând cu luna aprilie, iar primele ore suplimentare să poată fi plătite din luna iunie 2018 – adică după parcurgerea acelui interval de 60 de zile cât ar fi legal pentru a se acorda timpul liber corespunzător.
Realitățile de zi cu zi ne-au demonstrat că în fața provocărilor de tot felul acești oameni sunt mereu la datorie, iar efortul lor trebuie apreciat ca atare, inclusiv plătind munca depusă atunci când nu se poate acorda timp liber pentru refacerea după serviciu.
Știu că în spațiul public s-a discutat inclusiv de situația personalului din sistemul penitenciare, fapt pentru care am discutat și cu Ministrul Justiției și intenționăm să introducem prevederea privind plata orelor suplimentare și pentru această categorie de personal.
Un alt subiect vizează nevoia asigurării unui echilibru între salarizarea jandarmilor și cea a polițiștilor, în condițiile în care ambele structuri contribuie semnificativ prin activități specifice la asigurarea ordinii publice și combaterea infracționalității.
Am spus și cu alte ocazii – ca ministru de interne mă preocupă să asigur un echilibru în ceea ce privește salarizarea din Ministerul Afacerilor Interne. Nu întotdeauna cei care strigă mai tare trebuie să primească mai mult.
Așa că pentru a aduce și salariile jandarmilor la un nivel cât mai apropiat de cel al polițiștilor, vom susține acordarea indemnizației de 10% pentru jandarmii care asigură grupele de intervenție.
Această indemnizație este prevăzută a intra în vigoare din luna aprilie 2018, dacă și acest amendament va fi aprobat de Parlament.
Aș vrea să subliniez că sunt preocupată și susțin orice demers de îmbunătățire a salarizării personalului MAI însă nu trebuie să uităm că în acest minister nu sunt doar nevoi salariale ci și necesități privind dotările logistice, echipamente de protecție, mijloace de mobilitate, reabilitarea sediilor, dar și alte aspecte care contribuie și ele la ceea ce înseamnă îmbunătățirea condițiilor de muncă și eficientizarea muncii.
Și vă reamintesc ca exemplu că luna aceasta vom urca în SEAP achiziția de autospeciale pentru structurile ministerului în valoare de 120 milioane de lei, fapt care va contribui și la îmbunătățirea aspectelor care privesc dotările din Ministerul Afacerilor Interne.
Aceste acțiuni pe care le-am întreprins au ca scop asigurarea în bune condiții a climatului de normalitate civică și a bunei funcționări a activității din MAI. Este încurajatoare această susținere guvernamentală și politică în introducerea și adoptarea acestor amendamente care răspund unor nevoi instituționale și nu unei agende sindicale.
Inclusiv ultimele săptămâni când România a fost confruntată cu o situație de urgență cauzată de fenomenele meteorologice periculoase ne-au arătat că angajații ministerului de interne au fost mereu în prima linie. Iar acest efort trebuie recunoscut și compensat ca atare.”

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Directia Informare si Relatii Publice Centrul de Presa al M.A.I.
Telefoane: 021/264.86.17 (oras) 11.707 (interior M.A.I.) E-mail: comunicare@mai.gov.ro