Comunicat de presă

0
231

Câmpulung , ianuarie 2023                                                                                       

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș demarează în luna ianuarie 2023 implementarea proiectului „IQ IMMA – Inovare si Calificare – Implicat, Motivat, Mobilizat, Angajat”, cod SMIS POCU/1080/3/16/Operațiune compozită OS.3.1,3.4/157569, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul se implementează în Regiunea Sud Est și în Regiunea Sud Muntenia, pe o perioadă de 12 luni, ianuarie 2023 – decembrie 2023, cu un buget total de 4.796,732.92 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă, prin furnizarea demersurilor necesare pentru îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 205 persoane și asigurarea de locuri de muncă pentru minim 93 persoane, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, din Regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est, intervenție ce se va materializa pe o perioadă de 12 luni.

Grupul țintă al proiectului este format din 205 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, cu domiciliul sau reședința in Regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est.

Ca urmare a implementării măsurilor prevăzute în proiect, 205 persoane vor beneficia de măsuri specifice de stimulare a ocupării forței de muncă, cel puţin 186 persoane vor urma măsuri de formare (calificare) în domeniile turism și alimentație publică (bucătar, ajutor de bucătar, ospătar, ajutor de ospătar), cel puţin 19 persoane îşi vor îmbunătăţi competenţele antreprenoriale şi digitale şi cel puţin 93 persoane vor fi integrate pe piaţa forţei de muncă.

Toate aceste măsuri au în vedere creșterea nivelului de competențe și ocupare a șomerilor și persoanelor inactive și creșterea directă a nivelui de trai al acestora pe o piață a muncii dinamică, sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială..

Pentru mai multe informații cu privire la proiect

Luminița Lazăr – Manager de proiect  

Email : 157569@asoc-edu.ro