Inceperea proiectului „GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU” acordat SC TOBIROM SRL

0
46

13.01.2021
 
INCEPEREA PROIECTULUI „GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU” ACORDATE BENEFICIARULOR IMM-URI CU ACTIVITATEA ECONOMICA IN UNUL DIN DOMENIILE DE ACTIVITATE PREVAZUTE IN ANEXA NR.2
 
Contract de finantare Nr. M2-3400 din 06-01-2021
 
TOBIROM SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect  nr RUE 3400 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 07.01.2022
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea TOBIROM SRL in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID-19
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținereaactivității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
 
Valoarea proiectului este de 699017,10 lei (valoarea totala) din care : 607840,95 lei grant si 91176,15 lei cofinanțare.
 
Locatia de implementare a proiectului este situata in Romania, loc. Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr.3/2, jud. Cluj
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
 
 
Persoană de contact:
Ioan Dorin Tirla
Bistroviena.ro, tirlad49@gmail.com