Finalizare proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri”- ECOTRIP SRL

0
302

ECOTRIP SRL anunţă finalizarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de
lucru” proiect nr. RUE M2-9809/22.10.2020 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi
pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării
contractului de finanţare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/
AIMMAIPE , respectiv 27 iulie 2021.

Obiectivul proiectului a reprezentat sprijinirea ECOTRIP SRL prin ajutorul de stat
acordat sub formă de grant pentru capital de lucru în vederea depășirii crizei
economice generate de pandemia COVID – 19.

Proiectul are printre principalele rezultate obţinute, următoarele:
-menţinerea activităţii pe o perioada de minim 6 luni,
-menţinerea numărului locurilor de muncă faţă de data depunerii cererii, pe o
perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului a fost de 306.935,46 (valoarea totală) din care : 266.900,40 lei grant şi 40.035,06 lei cofinanţare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:
dl. CLINCIU Bogdan
0722345588
bogdan.clinciu@ecotrip.ro