Comunicat demarare proiect CAPITAL LUCRU BREXIM SRL

0
233

Numele beneficiarului proiectului: S.C. BREXIM S.R.L.
 
Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
 
Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la obținerea finanțării și combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății BREXIM SRL.
Valoarea totală a proiectului: 337387,575 RON
Valoarea grantului: 293380,5 RON
Cofinanțare: 44007,075 RON
Data începerii proiectului: 22.12.2020
Data finalizării proiectului: 21.12.2021
Contract de finanțare Nr. M2 – 2981 din 10.12.2020
„Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”
Date contact beneficiar:SC BREXIM SRLComuna Sic, Str. I, nr.505, Județul Cluj
E-mail: claudiubria@yahoo.com
Tel.: 0740141651