Comunicat de presă începere implementare proiect „Dotarea unei noi unități de producție în cadrul FINOMATEX SRL”

0
193

FINOMATEX SRL, cod de identificare fiscală 32234646, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11319/2013, cu sediul în Str. Aleea POIANA VADULUI nr. 3, Bloc E26, Scara 1, Etaj 6, Ap. 32, Bucuresti, cod poștal 061557, România, derulează începând cu data de 5.04.2023 proiectul cu titlul „Dotarea unei noi unități de producție în cadrul FINOMATEX SRL”, cod SMIS 160705, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POC în calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de
4.206.281,97 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.432.848,76 lei, echivalentă cu 70% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este deschiderea unei noi unități de producție hrană animale de fermă în cadrul FINOMATEX SRL în vederea refacerii capacității de rezi-liență a societății.
Rezultatele previzionate:

 1. Proiect implementat cu succes, documentația aferentă întocmită și transmisă în termen, cheltuieli realizate, indicatori și obiective îndeplinite.
 2. Echipamente și dotări recepționate și puse în funcțiune în vederea desfășurării activității conform cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana ani-malelor de fermă.
 3. 1 raport de audit financiar realizat, 1 raport de audit de sisteme de manage-ment de mediu realizat.
 4. 25 autocolante, 1 afiș A3 cu informații despre proiect afișate, 2 comunicate de presă elaborate și distribuite în mediul online.
 5. Activitate de producție a hranei pentru animale de ferma desfășurată conform CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.
  Perioada implementării proiectului: 5.04.2023-31.12.2023
  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin
  Programul Operațional Competitiv 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.Bis.
  Date de contact beneficiar:
  Persoană de contact:
  Dumitru Tanasov
  Email: office@finomatex.com
  Telefon: +40748 020 510