Anunț privind inceperea proiectului finantat prin Masura – Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar – pentru DIMA COMEX 94 SRL

0
207

SC DIMA COMEX 94 SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Grant pentru capital de lucru AGRI-FOOD” proiect  nr. M2-AGRI-2019 înscris în cadrul Măsurii Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar, instituită prin OUG nr. 61/06.05.2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului / AIMMAIPE, respectiv 21.06.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, , implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni;

– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 371.908,20 (valoarea totala) din care : 323.398,95 lei lei grant si 48.509,25 lei cofinanțare.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19

Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Date de contact ale beneficiarului

SC DIMA COMEX 94 SRL 
Adresa – Mun. Buzau, str. Str. ELOCINTEI, nr. 10, jud Buzau
Persoană de contact:
DIMA STELA
Email: dimacomex94@outlook.com 
Telefon: 0768051658