Anunț privind finalizarea proiectului finantat prin Masura  – Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar – pentru  DIMA COMEX 94 SRL

0
201

04.05.2023 

SC DIMA COMEX 94 SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ” Grant pentru capital de lucru AGRI-FOOD” proiect  nr. M2-AGRI-2019 înscris în cadrul Măsurii Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar, instituită prin OUG nr. 61/06.05.2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului / AIMMAIPE, respectiv 21.06.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, , implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni;

– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 371.908,20 (valoarea totala) din care : 323.398,95 lei lei grant si 48.509,25 lei cofinanțare.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

 

Date de contact ale beneficiarului

SC DIMA COMEX 94 SRL

Adresa – Mun. Buzau, str. Str. ELOCINTEI, nr. 10, jud Buzau

Persoană de contact:

DIMA STELA

Email: dimacomex94@outlook.com

Telefon: 0768051658