Anunț finalizare proiect grant pentru capital de lucru acordat beneficiarului NISTOR SRL

0
162

Numele, date de identificare și sediul beneficiarului: S.C. NISTOR S.R.L., cu sediul în jud. Vaslui, comuna Vetrișoaia înregistrată sub nr. J37/623/2003 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF: 15852027.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de: Acordarea de sprijin financiar fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru S.C. NISTOR S.R.L. beneficiar din domeniul agroalimentar prevăzut de OUG nr.61 din 06 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

Principalele rezultate ale proiectului au fost reprezentate de:

  • menținerea sau suplimentarea numărului de salariați față de data depunerii cererii de finanțare, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării ajutorului de stat, cu excepția situației în care utilizează lucrători sezonieri sau/și zilieri.

Valoarea totală a proiectului (RON): 101.439,15

Valoare grant nerambursabil (RON): 88.207,95

Valoare cofinanțare (RON): 13.231,20

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu AIMMAIPE, respectiv 23.06.2022

Contract de finanțare: M2-AGRI-2255 din 21-06-2022

Proiect ID POC/1020/4/2/155768 IMM AGRI-FOOD

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare Obiectiv Specific OS 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 Acțiunea 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru

S.C. NISTOR S.R.L.

Adresa de implementare: Jud. Vaslui, comuna Berezeni, sat Mușata

Administrator – Costel NISTOR

Date contact: 0763.758.226